بیمه وکالت

مسافرین عازم به ایران از سایر کشورها می توانند تحت پوشش بیمه اتباع خارجی صادره از سوی شرکت بیمه قرار گیرند. بیمه شدگان این قرارداد
از خواص اصلی پوشش های بیمه ای برای افراد و گروه ها تامین نیازهای مهمی است که ناگهان وبدون اراده به وجود می آید و ممکن است موجب غافلگیری فرد شده که آثار و عواقب آن غیر قابل جبران خواهد بود، از جمله این موارد می توان به حوادث گوناگون اشاره کرد.

در روابط وسیع و پیچیده اجتماعی امروز، هرلحظه این امکان وجود دارد که افراد با طرح دعوی علیه خود مواجه شده واز طرف مراجع قضائی فرا خوانده شوند، به طوری که این امر، زندگی آرام شخصی، خانوادگی و اجتماعی آنها را به شدت تحت تاثیر قرار دهد وامنیت وآسایش آنها را به کلی مختل سازد. نکته بسیار مورد توجه این که، معمولاً افراد برای حل وفصل مسائل حقوقی، آگاهی و تجربه لازم را نداشته و به گونه ای نگران ومضطرب به مراجع قانونی مراجعه می کنند.

از طرفی مسئولان مراجع قضائی نیز با حجم انبوهی از پرونده مواجه بوده و وقتی با این افراد ناآشنا با مسائل حقوقی وقضائی روبرو می شوند، موضوع به شکل سخت تری جلوه می نماید که نهایتاً ممکن است درکیفیت آراء تاثیر گذاشته وعواقب شدید آن درسراسر زندگی فردی واجتماعی مراجعان جاری شود. برای نخستین بار درایران، رشته بیمه ای جدیدی را طراحی وبه مرحله اجرا درآورده اند، به طوری که همه ابواب جمعی وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکتها وگروه های مختلف را زیر پوشش بیمه وکالت قرار می دهد تا هرگاه هریک از اعضا بیمه شده از طرف مراجع قضائی فراخوانده شود، وکیل ومشاور مناسب دراختیار آنها گذاشته ویا هزینه های وکالت رامطابق تعرفه ویا مبلغ مندرج در حکم دادگاه براساس قرارداد بیمه تامین وپرداخت کند.

  • کلیه حقوق این سایت به شرکت کارگزاری بیمه تحکیم آتیه نوین تعلق دارد